قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۶ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 112,500 ریال
EX5 jam 113,500 ریال
5110 HDPE 122,000 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 111,500 ریال
BL3 Jam 110,000 ریال
BL3 Bakhtar 108,200 ریال
0035 109,000 ریال
209 LLD Amir 110,200 ریال
LF190 110,500 ریال
0075 LDPE 111,700 ریال
020 LDPE 113,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com