قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۷ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 112,500 ریال
EX5 jam 113,800 ریال
5110 HDPE 111,100 ریال
F7000 Mehr 112,900 ریال
F7000 Ilam 111,400 ریال
BL3 Jam 111,500 ریال
BL3 Bakhtar 108,500 ریال
0035 110,300 ریال
209 LLD Amir 110,200 ریال
LF190 111,000 ریال
0075 LDPE 111,200 ریال
020 LDPE 112,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com