قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۰ شهریور ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,000 ریال
EX5 Marun on 111,500 ریال
EX5 jam 113,000 ریال
5110 HDPE 110,200 ریال
F7000 Mehr 112,500 ریال
F7000 Ilam 110,900 ریال
BL3 Jam 119,100 ریال
BL3 Bakhtar 116,600 ریال
0035 108,500 ریال
209 LLD Amir 110,500 ریال
LF190 110,500 ریال
0075 LDPE 111,000 ریال
020 LDPE 111,700 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com