قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۳ مهر ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 102,900 ریال
EX5 jam 107,700 ریال
5110 HDPE 103,400 ریال
F7000 Mehr 105,000 ریال
F7000 Ilam 103,200 ریال
BL3 Jam 102,100 ریال
BL3 Bakhtar 102,500 ریال
0035 101,000 ریال
209 LLD Amir 110,000 ریال
LF190 109,200 ریال
0075 LDPE 112,000 ریال
020 LDPE 109,200 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com