قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ مهر ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 102,500 ریال
EX5 jam 107,000 ریال
5110 HDPE 103,500 ریال
F7000 Mehr 104,500 ریال
F7000 Ilam 103,000 ریال
BL3 Jam 101,800 ریال
BL3 Bakhtar 102,000 ریال
0035 101,500 ریال
209 LLD Amir 110,000 ریال
LF190 109,000 ریال
0075 LDPE 110,500 ریال
020 LDPE 109,200 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com