قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۶ آذر ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 108,000 ریال
EX5 Marun on 107,500 ریال
EX5 jam 111,000 ریال
5110 HDPE 108,800 ریال
F7000 Mehr 111,800 ریال
F7000 Ilam 109,000 ریال
BL3 Jam 110,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 119,200 ریال
209 LLD Amir 125,000 ریال
LF190 119,500 ریال
0075 LDPE 119,500 ریال
020 LDPE 122,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com