قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۷ آذر ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,100 ریال
EX5 Marun on 107,000 ریال
EX5 jam 111,000 ریال
5110 HDPE 108,500 ریال
F7000 Mehr 111,700 ریال
F7000 Ilam 108,600 ریال
BL3 Jam 109,000 ریال
BL3 Bakhtar 110,000 ریال
0035 109,300 ریال
209 LLD Amir 123,500 ریال
LF190 119,000 ریال
0075 LDPE 119,500 ریال
020 LDPE 122,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com