قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ آذر ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 106,500 ریال
EX5 Marun on 106,500 ریال
EX5 jam 110,500 ریال
5110 HDPE 108,500 ریال
F7000 Mehr 111,500 ریال
F7000 Ilam 108,000 ریال
BL3 Jam 108,800 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 108,500 ریال
209 LLD Amir 123,500 ریال
LF190 118,500 ریال
0075 LDPE 119,000 ریال
020 LDPE 122,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com