قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ آذر ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 105,200 ریال
EX5 Marun on 105,200 ریال
EX5 jam 109,500 ریال
5110 HDPE 117,000 ریال
F7000 Mehr 108,800 ریال
F7000 Ilam 117,000 ریال
BL3 Jam 107,500 ریال
BL3 Bakhtar 110,500 ریال
0035 105,500 ریال
209 LLD Amir 124,000 ریال
LF190 118,100 ریال
0075 LDPE 118,000 ریال
020 LDPE 121,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com