قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ دى ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 106,700 ریال
EX5 Marun on 106,600 ریال
EX5 jam 107,000 ریال
5110 HDPE 106,100 ریال
F7000 Mehr 106,500 ریال
F7000 Ilam 106,000 ریال
BL3 Jam 108,000 ریال
BL3 Bakhtar 107,000 ریال
0035 1,095,000 ریال
209 LLD Amir 143,000 ریال
LF190 121,000 ریال
0075 LDPE 136,000 ریال
020 LDPE 137,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com