قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۹ دى ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 106,500 ریال
EX5 Marun on 106,500 ریال
EX5 jam 107,500 ریال
5110 HDPE 106,000 ریال
F7000 Mehr 106,000 ریال
F7000 Ilam 105,200 ریال
BL3 Jam 107,000 ریال
BL3 Bakhtar 105,800 ریال
0035 107,000 ریال
209 LLD Amir 140,500 ریال
LF190 120,000 ریال
0075 LDPE 134,000 ریال
020 LDPE 135,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com