قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۲ دى ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 104,500 ریال
EX5 Marun on 104,300 ریال
EX5 jam 105,000 ریال
5110 HDPE 104,000 ریال
F7000 Mehr 104,500 ریال
F7000 Ilam 103,700 ریال
BL3 Jam 105,000 ریال
BL3 Bakhtar 104,500 ریال
0035 106,500 ریال
209 LLD Amir 135,500 ریال
LF190 117,000 ریال
0075 LDPE 131,500 ریال
020 LDPE 133,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com