قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۳ دى ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 105,200 ریال
EX5 Marun on 105,000 ریال
EX5 jam 106,000 ریال
5110 HDPE 104,500 ریال
F7000 Mehr 105,000 ریال
F7000 Ilam 104,200 ریال
BL3 Jam 105,500 ریال
BL3 Bakhtar 104,500 ریال
0035 107,000 ریال
209 LLD Amir 136,000 ریال
LF190 116,000 ریال
0075 LDPE 131,000 ریال
020 LDPE 134,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com