قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ دى ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 105,000 ریال
EX5 Marun on 105,000 ریال
EX5 jam 105,500 ریال
5110 HDPE 104,300 ریال
F7000 Mehr 104,500 ریال
F7000 Ilam 103,500 ریال
BL3 Jam 104,800 ریال
BL3 Bakhtar 103,500 ریال
0035 106,000 ریال
209 LLD Amir 130,000 ریال
LF190 115,000 ریال
0075 LDPE 130,000 ریال
020 LDPE 133,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com