قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۵ دى ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 104,000 ریال
EX5 Marun on 103,800 ریال
EX5 jam 104,500 ریال
5110 HDPE 103,500 ریال
F7000 Mehr 104,000 ریال
F7000 Ilam 103,500 ریال
BL3 Jam 104,000 ریال
BL3 Bakhtar 103,600 ریال
0035 106,500 ریال
209 LLD Amir 125,000 ریال
LF190 114,000 ریال
0075 LDPE 128,500 ریال
020 LDPE 131,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com