قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۶ دى ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 104,300 ریال
EX5 Marun on 104,200 ریال
EX5 jam 105,000 ریال
5110 HDPE 103,800 ریال
F7000 Mehr 104,300 ریال
F7000 Ilam 103,300 ریال
BL3 Jam 104,000 ریال
BL3 Bakhtar 103,200 ریال
0035 107,000 ریال
209 LLD Amir 124,000 ریال
LF190 113,000 ریال
0075 LDPE 128,000 ریال
020 LDPE 130,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com