قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۹ دى ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 105,000 ریال
EX5 Marun on 105,000 ریال
EX5 jam 105,500 ریال
5110 HDPE 104,700 ریال
F7000 Mehr 104,800 ریال
F7000 Ilam 104,200 ریال
BL3 Jam 105,500 ریال
BL3 Bakhtar 104,500 ریال
0035 108,500 ریال
209 LLD Amir 124,800 ریال
LF190 113,000 ریال
0075 LDPE 128,000 ریال
020 LDPE 129,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com