قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۰ دى ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 105,700 ریال
EX5 Marun on 105,500 ریال
EX5 jam 106,000 ریال
5110 HDPE 106,000 ریال
F7000 Mehr 106,000 ریال
F7000 Ilam 105,000 ریال
BL3 Jam 106,800 ریال
BL3 Bakhtar 106,000 ریال
0035 110,000 ریال
209 LLD Amir 125,500 ریال
LF190 114,500 ریال
0075 LDPE 130,000 ریال
020 LDPE 131,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com