قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 106,600 ریال
EX5 Marun on 106,400 ریال
EX5 jam 107,000 ریال
5110 HDPE 107,000 ریال
F7000 Mehr 107,000 ریال
F7000 Ilam 106,200 ریال
BL3 Jam 107,500 ریال
BL3 Bakhtar 106,800 ریال
0035 110,500 ریال
209 LLD Amir 126,800 ریال
LF190 114,500 ریال
0075 LDPE 130,000 ریال
020 LDPE 131,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com