قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,000 ریال
EX5 Marun on 107,600 ریال
EX5 jam 107,600 ریال
5110 HDPE 107,100 ریال
F7000 Mehr 106,900 ریال
F7000 Ilam 106,500 ریال
BL3 Jam 107,000 ریال
BL3 Bakhtar 107,000 ریال
0035 111,000 ریال
209 LLD Amir 127,000 ریال
LF190 114,200 ریال
0075 LDPE 130,000 ریال
020 LDPE 132,800 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com