قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۵ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,000 ریال
EX5 Marun on 107,000 ریال
EX5 jam 107,200 ریال
5110 HDPE 106,700 ریال
F7000 Mehr 107,000 ریال
F7000 Ilam 106,000 ریال
BL3 Jam 107,000 ریال
BL3 Bakhtar 106,200 ریال
0035 109,000 ریال
209 LLD Amir 127,000 ریال
LF190 114,200 ریال
0075 LDPE 128,500 ریال
020 LDPE 130,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com