قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۷ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 107,000 ریال
EX5 Marun on 107,000 ریال
EX5 jam 107,700 ریال
5110 HDPE 107,700 ریال
F7000 Mehr 107,500 ریال
F7000 Ilam 107,000 ریال
BL3 Jam 108,000 ریال
BL3 Bakhtar 107,300 ریال
0035 109,500 ریال
209 LLD Amir 128,500 ریال
LF190 116,000 ریال
0075 LDPE 128,500 ریال
020 LDPE 132,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com