قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 108,300 ریال
EX5 Marun on 108,000 ریال
EX5 jam 108,200 ریال
5110 HDPE 108,500 ریال
F7000 Mehr 108,300 ریال
F7000 Ilam 108,000 ریال
BL3 Jam 108,500 ریال
BL3 Bakhtar 108,000 ریال
0035 111,000 ریال
209 LLD Amir 128,300 ریال
LF190 115,500 ریال
0075 LDPE 128,000 ریال
020 LDPE 134,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com