قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۶ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 110,000 ریال
EX5 Marun on 110,000 ریال
EX5 jam 111,000 ریال
5110 HDPE 109,500 ریال
F7000 Mehr 109,500 ریال
F7000 Ilam 109,000 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 112,500 ریال
209 LLD Amir 129,500 ریال
LF190 116,500 ریال
0075 LDPE 128,500 ریال
020 LDPE 136,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com