قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۷ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 109,500 ریال
EX5 Marun on 109,500 ریال
EX5 jam 110,500 ریال
5110 HDPE 109,300 ریال
F7000 Mehr 109,500 ریال
F7000 Ilam 109,000 ریال
BL3 Jam 111,500 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 112,500 ریال
209 LLD Amir 129,500 ریال
LF190 116,000 ریال
0075 LDPE 128,000 ریال
020 LDPE 136,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com