قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,200 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 113,500 ریال
5110 HDPE 113,000 ریال
F7000 Mehr 113,500 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 115,800 ریال
BL3 Bakhtar 115,000 ریال
0035 116,500 ریال
209 LLD Amir 142,000 ریال
LF190 120,500 ریال
0075 LDPE 134,000 ریال
020 LDPE 146,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com