قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۱ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,500 ریال
EX5 Marun on 114,500 ریال
EX5 jam 114,500 ریال
5110 HDPE 115,500 ریال
F7000 Mehr 115,000 ریال
F7000 Ilam 114,500 ریال
BL3 Jam 116,700 ریال
BL3 Bakhtar 115,500 ریال
0035 117,500 ریال
209 LLD Amir 149,000 ریال
LF190 125,500 ریال
0075 LDPE 137,000 ریال
020 LDPE 152,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com