قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۶ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 121,000 ریال
EX5 Marun on 121,000 ریال
EX5 jam 121,500 ریال
5110 HDPE 122,500 ریال
F7000 Mehr 123,000 ریال
F7000 Ilam 122,000 ریال
BL3 Jam 121,500 ریال
BL3 Bakhtar 120,500 ریال
0035 122,500 ریال
209 LLD Amir 160,500 ریال
LF190 132,000 ریال
0075 LDPE 147,000 ریال
020 LDPE 160,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com