قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 121,000 ریال
EX5 Marun on 121,000 ریال
EX5 jam 122,000 ریال
5110 HDPE 122,000 ریال
F7000 Mehr 120,500 ریال
F7000 Ilam 119,500 ریال
BL3 Jam 124,500 ریال
BL3 Bakhtar 124,000 ریال
0035 124,500 ریال
209 LLD Amir 146,000 ریال
LF190 130,000 ریال
0075 LDPE 145,000 ریال
020 LDPE 154,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com