قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۹ بهمن ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 127,000 ریال
EX5 Marun on 127,000 ریال
EX5 jam 128,000 ریال
5110 HDPE 126,500 ریال
F7000 Mehr 126,500 ریال
F7000 Ilam 125,800 ریال
BL3 Jam 129,500 ریال
BL3 Bakhtar 129,000 ریال
0035 130,000 ریال
209 LLD Amir 156,000 ریال
LF190 136,000 ریال
0075 LDPE 151,000 ریال
020 LDPE 163,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com