قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 126,800 ریال
EX5 Marun on 126,700 ریال
EX5 jam 127,500 ریال
5110 HDPE 126,500 ریال
F7000 Mehr 124,500 ریال
F7000 Ilam 123,200 ریال
BL3 Jam 129,000 ریال
BL3 Bakhtar 128,200 ریال
0035 129,000 ریال
209 LLD Amir 152,000 ریال
LF190 133,000 ریال
0075 LDPE 157,000 ریال
020 LDPE 167,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com