قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 129,000 ریال
EX5 Marun on 129,000 ریال
EX5 jam 129,500 ریال
5110 HDPE 127,000 ریال
F7000 Mehr 127,000 ریال
F7000 Ilam 125,500 ریال
BL3 Jam 130,000 ریال
BL3 Bakhtar 129,000 ریال
0035 129,500 ریال
209 LLD Amir 153,000 ریال
LF190 136,000 ریال
0075 LDPE 160,000 ریال
020 LDPE 167,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com