قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۴ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 130,500 ریال
EX5 Marun on 130,000 ریال
EX5 jam 130,500 ریال
5110 HDPE 130,500 ریال
F7000 Mehr 130,000 ریال
F7000 Ilam 129,000 ریال
BL3 Jam 135,000 ریال
BL3 Bakhtar 134,000 ریال
0035 137,000 ریال
209 LLD Amir 157,000 ریال
LF190 142,000 ریال
0075 LDPE 160,000 ریال
020 LDPE 171,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com