قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۵ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 131,000 ریال
EX5 Marun on 130,500 ریال
EX5 jam 131,500 ریال
5110 HDPE 131,000 ریال
F7000 Mehr 130,000 ریال
F7000 Ilam 129,000 ریال
BL3 Jam 135,000 ریال
BL3 Bakhtar 134,000 ریال
0035 138,500 ریال
209 LLD Amir 155,000 ریال
LF190 144,000 ریال
0075 LDPE 159,000 ریال
020 LDPE 180,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com