قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۶ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 131,000 ریال
EX5 Marun on 130,500 ریال
EX5 jam 132,000 ریال
5110 HDPE 131,000 ریال
F7000 Mehr 130,000 ریال
F7000 Ilam 129,500 ریال
BL3 Jam 138,000 ریال
BL3 Bakhtar 137,000 ریال
0035 138,600 ریال
209 LLD Amir 156,500 ریال
LF190 149,000 ریال
0075 LDPE 162,000 ریال
020 LDPE 184,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com