قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۸ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 130,000 ریال
EX5 Marun on 129,500 ریال
EX5 jam 130,500 ریال
5110 HDPE 130,000 ریال
F7000 Mehr 129,500 ریال
F7000 Ilam 128,800 ریال
BL3 Jam 136,000 ریال
BL3 Bakhtar 135,000 ریال
0035 139,000 ریال
209 LLD Amir 156,000 ریال
LF190 147,000 ریال
0075 LDPE 171,000 ریال
020 LDPE 198,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com