قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 128,800 ریال
EX5 Marun on 128,500 ریال
EX5 jam 129,500 ریال
5110 HDPE 128,500 ریال
F7000 Mehr 127,500 ریال
F7000 Ilam 126,000 ریال
BL3 Jam 135,000 ریال
BL3 Bakhtar 134,000 ریال
0035 137,000 ریال
209 LLD Amir 155,000 ریال
LF190 147,200 ریال
0075 LDPE 168,000 ریال
020 LDPE 199,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com