قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۱ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 128,500 ریال
EX5 Marun on 128,000 ریال
EX5 jam 129,000 ریال
5110 HDPE 126,700 ریال
F7000 Mehr 126,000 ریال
F7000 Ilam 125,000 ریال
BL3 Jam 132,000 ریال
BL3 Bakhtar 130,000 ریال
0035 136,000 ریال
209 LLD Amir 151,000 ریال
LF190 144,000 ریال
0075 LDPE 164,500 ریال
020 LDPE 200,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com