قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۲ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 127,500 ریال
EX5 Marun on 127,500 ریال
EX5 jam 128,500 ریال
5110 HDPE 126,500 ریال
F7000 Mehr 125,300 ریال
F7000 Ilam 124,700 ریال
BL3 Jam 131,000 ریال
BL3 Bakhtar 129,800 ریال
0035 124,000 ریال
209 LLD Amir 151,000 ریال
LF190 144,000 ریال
0075 LDPE 164,500 ریال
020 LDPE 199,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com