قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 125,000 ریال
EX5 Marun on 124,500 ریال
EX5 jam 125,500 ریال
5110 HDPE 123,000 ریال
F7000 Mehr 122,500 ریال
F7000 Ilam 122,000 ریال
BL3 Jam 127,000 ریال
BL3 Bakhtar 126,000 ریال
0035 133,000 ریال
209 LLD Amir 146,000 ریال
LF190 140,000 ریال
0075 LDPE 165,000 ریال
020 LDPE 193,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com