قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۴ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 124,000 ریال
EX5 Marun on 123,700 ریال
EX5 jam 124,500 ریال
5110 HDPE 123,000 ریال
F7000 Mehr 122,700 ریال
F7000 Ilam 122,000 ریال
BL3 Jam 126,700 ریال
BL3 Bakhtar 125,500 ریال
0035 133,500 ریال
209 LLD Amir 145,000 ریال
LF190 138,000 ریال
0075 LDPE 162,000 ریال
020 LDPE 188,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com