قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۷ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 122,000 ریال
EX5 Marun on 122,000 ریال
EX5 jam 122,500 ریال
5110 HDPE 119,000 ریال
F7000 Mehr 119,000 ریال
F7000 Ilam 118,500 ریال
BL3 Jam 122,000 ریال
BL3 Bakhtar 121,000 ریال
0035 129,000 ریال
209 LLD Amir 138,500 ریال
LF190 132,000 ریال
0075 LDPE 153,000 ریال
020 LDPE 185,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com