قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۹ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 124,000 ریال
EX5 Marun on 124,000 ریال
EX5 jam 123,500 ریال
5110 HDPE 124,000 ریال
F7000 Mehr 124,000 ریال
F7000 Ilam 123,000 ریال
BL3 Jam 128,500 ریال
BL3 Bakhtar 126,500 ریال
0035 136,000 ریال
209 LLD Amir 139,000 ریال
LF190 138,500 ریال
0075 LDPE 153,500 ریال
020 LDPE 182,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com