قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 125,200 ریال
EX5 Marun on 125,500 ریال
EX5 jam 126,500 ریال
5110 HDPE 124,000 ریال
F7000 Mehr 123,500 ریال
F7000 Ilam 122,500 ریال
BL3 Jam 129,700 ریال
BL3 Bakhtar 129,000 ریال
0035 137,000 ریال
209 LLD Amir 139,000 ریال
LF190 137,000 ریال
0075 LDPE 152,800 ریال
020 LDPE 184,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com