قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۱ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 124,500 ریال
EX5 Marun on 124,500 ریال
EX5 jam 125,500 ریال
5110 HDPE 122,500 ریال
F7000 Mehr 121,000 ریال
F7000 Ilam 120,000 ریال
BL3 Jam 128,000 ریال
BL3 Bakhtar 127,500 ریال
0035 133,000 ریال
209 LLD Amir 138,000 ریال
LF190 136,000 ریال
0075 LDPE 152,000 ریال
020 LDPE 183,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com