قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۲ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 122,000 ریال
EX5 Marun on 121,500 ریال
EX5 jam 123,000 ریال
5110 HDPE 119,000 ریال
F7000 Mehr 118,500 ریال
F7000 Ilam 117,500 ریال
BL3 Jam 125,500 ریال
BL3 Bakhtar 124,000 ریال
0035 131,000 ریال
209 LLD Amir 136,000 ریال
LF190 133,000 ریال
0075 LDPE 151,000 ریال
020 LDPE 180,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com