قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 121,000 ریال
EX5 Marun on 121,000 ریال
EX5 jam 122,000 ریال
5110 HDPE 118,000 ریال
F7000 Mehr 118,000 ریال
F7000 Ilam 117,500 ریال
BL3 Jam 124,000 ریال
BL3 Bakhtar 123,000 ریال
0035 129,000 ریال
209 LLD Amir 135,000 ریال
LF190 134,000 ریال
0075 LDPE 149,000 ریال
020 LDPE 172,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com