قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۶ اسفند ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 122,500 ریال
EX5 Marun on 122,500 ریال
EX5 jam 123,500 ریال
5110 HDPE 119,000 ریال
F7000 Mehr 119,000 ریال
F7000 Ilam 118,300 ریال
BL3 Jam 126,000 ریال
BL3 Bakhtar 125,000 ریال
0035 126,000 ریال
209 LLD Amir 134,500 ریال
LF190 135,500 ریال
0075 LDPE 150,500 ریال
020 LDPE 175,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com