قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۶ فروردین ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 111,500 ریال
EX5 Marun on 111,500 ریال
EX5 jam 112,500 ریال
5110 HDPE 111,500 ریال
F7000 Mehr 111,200 ریال
F7000 Ilam 110,500 ریال
BL3 Jam 122,500 ریال
BL3 Bakhtar 121,000 ریال
0035 128,000 ریال
209 LLD Amir 129,000 ریال
LF190 121,500 ریال
0075 LDPE 140,000 ریال
020 LDPE 151,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com