قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۷ فروردین ۱۳۹۹
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 110,000 ریال
EX5 Marun on 108,500 ریال
EX5 jam 110,000 ریال
5110 HDPE 107,000 ریال
F7000 Mehr 107,000 ریال
F7000 Ilam 106,500 ریال
BL3 Jam 121,000 ریال
BL3 Bakhtar 119,500 ریال
0035 125,000 ریال
209 LLD Amir 127,500 ریال
LF190 118,000 ریال
0075 LDPE 139,000 ریال
020 LDPE 148,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com